Urtaggen

Fy en sån ful unge! En vackrare välkomsthälsning hade han väl kunnat få, ungen som kallades Urtaggen. Han kom till världen på 1920-talet i en familj där pappan slet som flottare på Dalälven och där mamman, kuvad och utan förmåga att visa kärlek, fick honom att känna sig udda och utanför. Författaren Yngve Östberg föddes 1923 i Österfärnebo socken.

Varför var de så hårda mot honom och varför var stämningen mellan föräldrarna så kärlekslös? Stämde det som hans mamma sa att han bara var en fosterunge?

Hur kunde pappan, känd som glad och sällskaplig bland sina arbetskamrater, vara en sådan tyrann i hemmet? Och varför kunde inte mamman försvara pojken utan snarare bygga på rädslan inför vad som skulle hända när pappan kom hem från arbetet.

Frågorna får aldrig några svar, och så småningom mildras förhållandena, det finns stunder av närhet mellan den unge pojken och pappan. Men den bittra smaken från barndomen försvinner inte och författaren kommer att brottas med frågorna under resten av sitt liv.

Yngve Östberg dog precis när boken skickats till tryckeriet och fick aldrig se sin bok i tryck.

Tillbaka