Migra Grafiska AB startade 1990 och ägs av Ingrid Sillén.

Större delen av verksamheten är information, tidnings- och bokproduktion på uppdrag av bland andra RBU – Rörelsehindrade barn och ungdomar i Stockholms län, SAMBA – samarbete för barnen, Pomologiska sällskapet, Kollektivhus NU.

2002 sedan startade Migra Förlag. Första boken var antologin Vi är den nya familjen i samarbete med Liv i Sverige och Makalösa föräldrar.

Andra samarbeten med Liv i Sverige är Siws liv och Urtaggen.

Några böcker är utgivna i samarbete med andra föreningar: Ta parti för barnen, sommaren 2010 tillsammans med SAMBA och Lite lagom ovanlig hösten 2010 tillsammans med RBU Stockholm. Livslevande – trettio år med Liv i Sverige kom hösten 2012.

Kontakt:
ingrid@migra.nu
Migra Grafiska AB
Magnus Ladulåsgatan 19
118 65 Stockholm
08-658 40 10, 070-778 22 01